Om mig


Jag är legitimerad psykolog och psykoterapeut med lång erfarenhet. Jag har i många år jobbat i psykiatrin med utredning och behandling av bland annat ångest, nedstämdhet, självskadebeteende, relationsproblem och trauma. Den metod jag är utbildad inom och arbetar utifrån är kognitiv beteendeterapi (KBT).

Utöver individuella samtal och behandling handleder jag studenter på psykologprogrammet samt personal inom psykiatri, socialtjänst, organisationer och enskilda behandlare inom olika verksamheter. 

Det är viktigt för mig att erbjuda behandling och handledning som har stöd i forskning och vetenskap. För att hålla mig

à jour utbildar jag mig kontinuerligt. För att läsa mer om vilka utbildningar jag gått, kan du använda "läs mer" nedan.

Tjänster

Individuell behandling och individuella samtal


I en individuell behandling fokuserar vi på vad du vill ha hjälp med. De första samtalen ägnas åt att förstå hur problemet du vill ha hjälp med uppstått och hur det påverkar dig idag. Efter detta gör vi en gemensam plan för hur vi ska arbeta med problemet utifrån dina målsättningar. En behandling kan omfatta allt från ett par sessioner till en längre period, detta är något som vi kommer överens om gemensamt. Samtalen kan genomföras på mottagningen eller digitalt.


Det är inte alltid det krävs behandling, ibland behövs stöttning eller hjälp att reda i någon del av livet som känns svår. Jag tar även emot för samtal kring existentiella frågor, vägledning eller kris.

Handledning

 

Handledning är ett sätt att öka professionalitet och hållbarhet på en arbetsplats. Det kan handla om att förstå egna reaktioner i arbetet, att öka sin kompetens eller att öka samarbetet och förståelse mellan medarbetare. Jag har min grund i kognitiv beteendeterapi (KBT) och kan handleda utifrån det perspektivet såväl som utifrån generella psykologiska metoder. Jag handleder även metodspecifikt inom exempelvis Emotion regulation group therapy. 

 

Handledningen kan genomföras individuellt eller i grupp. Jag kommer gärna till er verksamhet för ärende- eller metodhandledning men handledningen kan också genomföras på min mottagning eller digitalt.

Föreläsningar & utbildningar


Jag föreläser gärna om psykisk ohälsa eller psykologisk behandling. Exempel på ämnen är diagnostik, behandling, stress och återhämtning. Kontakta mig för referenser eller mer information!

Priser

Individuell behandling/Individuella samtal

Då jag arbetar privat står du som klient för kostnaden. Om du behöver behandling eller utredning för psykisk ohälsa  kan du också kontakta vårdcentral för remiss till ex. psykiatrin.


Bedömningssamtal/första besök 60 min: 1300 kr

Återbesök 45min: 1300 kr


Betalning sker via swish eller faktura.  Avbokning görs 24 h innan avtalad tid.


Handledning

Kontakta mig för att höra mer om upplägg och kostnad.

Jag tar emot besök på Bastugatans psykologmottagning som finns på Bastugatan 39 i Stockholm. På mottagningen finns flera andra psykologer och vår gemensamma hemsida finns på www.bastugatan.se


Jag tar även emot digitala besök och använder då en säker videotjänst.


Jag har tystnadsplikt och är som legitimerad psykolog och psykoterapeut skyldig att följa hälso- och sjukvårdslagen, föra sekretesskyddad journal samt använda vetenskaplig metod i min verksamhet.  Min mottagning är registrerad hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och jag har patientförsäkring via psykologföretagarna.

Mottagning


Kontakta mig

Varmt välkommen att höra av dig om du vill boka en tid eller har frågor. Det går bra att skriva i formuläret till höger eller maila: