Utöver grundutbildning i KBT samt psykoterapeutprogrammet med samma inriktning har jag läst flertalet specialistkurser inom psykologisk behandling. Jag har utbildat mig inom dialektisk beteendeterapi (DBT), en behandling som främst riktar sig till personer med emotionell instabilitet (EIPS). Jag har även läst både grundkurs och handledarutbildning i Emotion Regulation Group therapy (ERGT). Inom denna metod utbildar jag och handleder sedan flera år. Jag är även utbildad inom prolonged exposure (PE) en behandlingsmetod som är mycket effektiv för behandling av posttraumatisk stress (PTSD).


Andra utbildningar i urval:

Integrative Couples Behaviour Therapy (IBCT)

Compassion fokuserad terapi (CFT)

Specialistkurs inom behandling av generaliserat Ångestsyndrom (GAD)

Acceptance and commitment therapy (ACT)

Handledning utifrån beteendeterapi

Utredning och behandling av personlighetssyndrom